Odczulanie alergenów

Po przeprowadzeniu diagnostyki niemal za jedną wizytą istnieje możliwość usuwania konkretnego obciążenia organizmu np. odczulania (wygaszania) wykrytego alergenu. Terapia odczuleń przeprowadzana jest bez użycia leków czy innych środków farmakologicznych. Stosowana przez nas metoda to nic innego jak bezinwazyjna medycyna przyszłości, na miarę XXI wieku zwana STI (Systemowa Terapia Informacyjna z niem. System Informations Therapie). Rozpowszechniona na zachodzie Europy już od kilkudziesięciu lat, w Polsce także zdobywa uznanie i popularność. STI można zdefiniować jako terapię sygnałami wygaszającymi alergen, mającymi charakter informacji i działającymi na poziomie regulacyjnym organizmów żywych. Podstawowym warunkiem skuteczności biologicznej tych sygnałów jest ich wejście w rezonans z sygnałami własnymi organizmu poddanego terapii. Aby spełnić swą funkcję, czyli być zrozumiałym, sygnał informujący musi spełnić warunek odpowiedniego natężenia i być zrozumiałym dla systemu odbiorczego danego organizmu. W biologii natężenie sygnału musi się znajdować (jest to warunek konieczny) poniżej szumu termicznego, a sygnał musi mieć odpowiednią częstotliwość, by wywołać efekt biologiczny. Prawidłowość odkrył tą neurofizjolog Adey, stąd też pojęcie okna Adeya.

Oprócz lub zamiast interwencji na poziomie materialnym (chemioterapia, a w przypadku alergii sterydy lub inne wygaszacze antyhistaminowe) możemy oddziaływać na organizm na poziomie informacyjnym, wygaszając sygnały nieprawidłowe i przywracając spektrum drgań do fizjologicznej normy, poprawiając tym samym zdolności samoregulacyjne organizmu. Porównując skuteczność leków homeopatycznych, sprowadza się głównie do przekazania organizmowi chorego informacji wygaszającej, skojarzonej ze strukturą makromolekuł wody. Organizm noworodka składa się w około 90% z wody, a organizm człowieka w podeszłym wieku ma jej już tylko 60%. Jednym ze skutków procesu starzenia jest więc postępujące odwodnienie organizmu. Woda jest podstawową substancją materii każdej żywej komórki. U naukowych podstaw terapii  leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Dzięki swej skuteczności terapia ta skraca czas farmakologicznego leczenia i można ją bezpiecznie i skutecznie zastosować nawet u małych dzieci. Z dużym sukcesem od ponad 20 lat nasi lekarze, naturopaci oraz terapeuci zajmują się wykonywaniem terapii wspierających leczenie wielu chorób. Dysponujemy najnowszym aparatem medycznym, który wspomaga usuwanie chorób alergicznych w sposób dwukanałowy (1 kanał stosowany jest do odczuleń, natomiast drugi stabilizuje organizm).

Szybki kontakt!
+
Wyślij!