Nota

Wszelkie podawane na stronie dane mają charakter wyłącznie informacyjny. Strony internetowe nie są, ani nie powinny być wykorzystywane jako podstawowe źródło jakiejkolwiek informacji  w tym informacji pozyskanej do bezpośredniego stosowania przez czytelnika . Informacje na stronach internetowych nie są prawnie obowiązujące, ani nie stanowią oferty sprzedaży zgodnie z art. 66 Kodeksu Cywilnego. Właściciel serwisu oraz Spółki zależne nie ponoszą odpowiedzialności za treść wszelkiego rodzaju informacji, ogłoszeń, propozycji, ofert lub reklam, zamieszczonych na niniejszych stronach. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny, a nie konsultacyjny. Ostateczne decyzje zastosowania w praktyce informacji przeczytanych na stronach spoczywają na czytelniku. Jakiekolwiek wykorzystywanie lub stosowanie preparatów, leków i środków farmaceutycznych wymienionych w niniejszym serwisie, zwłaszcza dostępnych na receptę, odbywać się może jedynie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem i po zapoznaniu się z informacją dołączoną do każdego sprzedawanego preparatu lub leku.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Terminologia i objawy chorobowe podane na niniejszej stronie są wg medycyny akademickiej. Te objawy są definiowane przez medycynę akademicką jako jednostki chorobowe. My nie stawiamy diagnoz medycyny akademickiej. Nasze terapie to naturoterapie, oparte o medycynę chińską oraz informacyjną którą nie zajmuje się oficjalnie medycyna akademicka. W Europie Zachodniej badania takie realizuje ok. kilka tysięcy lekarzy oraz naturopraktyków. Niemieckie kasy chorych pokrywają koszt badania naturalnego, jeśli badania metodami medycyny akademickiej nie dały rezultatu.

Naturopata i Terapeuta nie  zajmuje się stanami ostrymi,  w takim wypadku skontaktuj się z lekarzem. Niemniej w niektórych trudnych, chronicznych przypadkach metoda STI może być pomocna dla lekarzy w znalezieniu przyczyn choroby. Naturopata nie prowadzi działalności medycyny konwencjonalnej. Usługi medyczne w zakresie medycyny komplementarnej i alternatywnej zmierzają i służą bezpośrednio do profilaktyki, zachowaniu lub poprawy stanu zdrowia człowieka.

Aparatura diagnostyczna nie jest aparaturą medyczną w rozumieniu polskiej medycyny akademickiej. Nie można samowolnie zmieniać ani nawet korygować zaleceń lekarskich – może to zrobić jedynie lekarz. Kontaktuj się często ze swoim lekarzem. Możesz mu zawsze przedstawić wynik testu STI wykonanego u nas oraz rekomendowaną przez nas terapię odczuleń.

Z rezolucji 1206 na temat europejskiego podejścia do medycyny niekonwencjonalnej, opublikowanej przez Radę Europy w 1999 roku wynika iż medycyna komplementarna i alternatywna może być praktykowana zarówno przez terapeutów, naturopatów nie-lekarzy (well trained practitioners) jak i lekarzy. Terapeuci bez pełnego wykształcenia medycznego powinni odbyć właściwe, odpowiednie dla uprawianej metody terapeutycznej (homeopatii lub innej preferowanej) szkolenie. Rezolucja A4-0075/97 dotycząca statusu medycyny niekonwencjonalnej, przyjęta przez Parlament Europejski w roku 1997 wymienia np: homeopatię wśród terapii cieszących się pewną formą legalnego uznania w państwach członkowskich, przyjmując ten fakt za podstawę do badań nad bezpieczeństwem i efektywnością MKA, a co za tym idzie, zachęcając do rozpoczęcia procesu oficjalnego, legalnego uznania medycyny niekonwencjonalnej. Co może być istotne dla Polski, jak to zasugerowano w Opinii do Rezolucji A4-0075/97, to fakt, iż wiedza i kwalifikacje z zakresu medycyny konwencjonalnej wśród terapeutów praktykujących MKA winny być na poziomie odpowiadającym poziomowi egzaminu uprawniającego do wykonywania zawodu Heilpraktiker w Niemczech (ustawa Heilpraktikergesetz z 1939. vom 17.02.1939 (RGBL. I S.251), geändert durch Art. 53 des EGStGB vom 02.03.1974 (BGB1. I S.469).

Każdy pacjent jest inny, przy wykorzystaniu naturalnej metody STI diagnozowany i odczulany jest indywidualnie. Nie można chorego mechanicznie podłączać do aparatu terapeutycznego i zastosować odpowiedniego programu. Wykonywane przez Lekarzy, Naturopatów oraz Terapeutów testy w szczególności test obciążeń nie stanowią wprost diagnozy w ramach medycyny akademickiej lecz służą bezpośrednio do profilaktyki, zachowaniu lub poprawy stanu zdrowia człowieka. W przypadku występowania u pacjenta obciążenia organizmu (bakterie, robaki, pierwotniaki itp.) lub negatywnego kierunku badania KTT lub CPO wskazane jest wykonanie testu metodą tradycyjną celem potwierdzenia wyniku. Nie określamy poziomu skuteczności metody diagnostycznej. Nie stosujemy jakichkolwiek gwarancji na uzyskane efekty zdrowotne i odczuleniowe (stosujemy jedynie gwarancje odczuleń).

Terapie medycyny komplementarnej takie jak biorezonans, homeopatia, akupunktura i inne metody medycyny holistycznej nie zapewniają 100% skuteczności. Skuteczność tych metod to zawsze kwestia indywidualna i zależy od konkretnego schorzenia, organizmu pacjenta oraz jego sumiennego stosowania się do zaleceń terapeuty.

Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy i postów umieszczanych przez czytelników.

Kopiowanie treści zawartych na stronie i rozpowszechnianie ich bez pisemnej zgody właściciela jest zabronione i skutkować będzie odpowiedzialnością przewidzianą przez prawo cywilne i karne.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!