JAK DZIAŁA I CZYM JEST METODa BIOREZONANSU?

BIOREZONANS - BRT - BICOM -TRIKOMBIN

0
Zadowolonych pacjentów
0
Lata praktyki w medycynie naturalnej
0
Przprowadzonych terapii naturalnych
0
Diagnoz i analiz w zakresie alergii i obciążeń
Testy alergiczne

24 lata doświadczenia oraz praktyki w zastosowaniu zdobyczy medycyny biorezonansowej pozwala nam na wykonywanie bezbolesnych, bezinwazyjnych i skutecznych testów alergicznych u dorosłych i dzieci poniżej pierwszego miesiąca życia. Wykorzystujemy pobudzenie autonomicznego układu nerwowego.

Testy obciążeniowe

Badanie KTT Bicom lub DTS Trikombin jest unikatową diagnostyką przeglądu stanu organizmu od elementów chorych narządów po typowe obciążenia pasożytami, bakteriami, wirusami czy metalami ciężkimi. Po wykonaniu testu dowiesz się co niszczy Ciebie od środka i będziesz mógł rozpocząć walkę z chorobą.

Odczulanie i odciążanie

Zabieg odczulania i odciążania w postaci wyselekcjonowanego alergenu lub patogenu trwa zaledwie kilkanaście minut. Co więcej ze względu na tak duże doświadczenie dajemy gwarancję na wykonane zabiegi. Wygaszamy także alergeny i patogeny w postaci krzyżowej "coupling".

Biorezonans, nazywany także Systemową Terapią Informacyjną (niem. System Informations Therapie), jest wynikiem logicznego zastosowania w praktyce osiągnięć nauk przyrodniczych: fizyki w połączeniu z olbrzymim dorobkiem starych systemów medycznych świata wschodniego i zachodniego. Mowa tu oczywiście o akupunkturze i homeopatii. Obraz chorego człowieka zmienił się na przestrzeni ostatnich lat na wzór zmieniającego się na niekorzyść naturalnego środowiska, w którym żyjemy i w którym na co dzień oddychamy. Do myślenia daje nam masowe zjawisko poszukiwania pomocy przez przewlekle chorych poza medycyną akademicką. Olbrzymia ilość pacjentów poszukuje alternatywy dla chemii, skalpela czy promieni. Alternatywę tę coraz częściej znajduje w technikach terapii bioinformacyjnej. Franz Morell, pionier terapii informacyjnej, bazując na przesłankach elektroakupunktury Reinholda Volla oraz na wiedzy homeopatii Hahnemanna, stworzył i wprowadził pierwszą na świecie terapię z własnymi drganiami pacjenta, dziś już rozpowszechnioną i znaną pod nazwą terapii biorezonansowej.

Cała technika biorezonansowa oparta jest na pierwowzorze medycznym TCM (Tradycyjnej Chińskiej Medycyny), czyli na 12 głównych meridianach Yin i Yang. W szczególności dobrze zostało to wykorzystane w urządzeniach Trikombin i Bicom. Człowiek dzięki swoim zmysłom jest w stanie odbierać pewien rodzaj drgań elektromagnetycznych. Ten sam powtarzalny odbiór występuje także wśród zwierząt. Nie dziwi nas, iż zwierzę wyczuwa przybycie swojego właściciela na kilkanaście minut przed jego powrotem do domu. Sam człowiek wysyła pewne sygnały. Myśląc o kimś przebywającym daleko od nas, nawet tysiące kilometrów, po chwili odbieramy od tej osoby telefon – mówimy, że ściągnęliśmy ją właśnie myślami. To właśnie jest zagadką fal elektromagnetycznych krążących w otaczającym nas świecie. Wszystko dosłownie dookoła nas i wokół nas drga i wysyła specyficzne wzorce drgań. W przypadku diagnostyki biorezonansowej poszukuje się nie tylko jednakowych wzorców drgań, ale również tych odwróconych, nazywanych fachowo – zinwertowanymi. Odpowiednio ustawiony aparat diagnostyczny jest w stanie odwracać wzorce drgań elektromagnetycznych, co jest niezmiernie istotne w przypadku usuwania alergii, gdyż umożliwia to identyfikację alergenów i przyczyn choroby. Wysłane z powrotem do pacjenta odwrócone wzorce drgań działają w ten sposób, iż reakcje alergiczne na daną testowaną substancję zostają wręcz „zresetowane”, a organizm nie reaguje już w formie alergicznej, gdy wejdzie w kontakt z tą substancją. Mogą to być zarówno alergeny pokarmowe, jak i inhalacyjne, lub też kontaktowe.

Rysunek poniżej przedstawia dezaktywację engramu alergii – śladu pamięciowego w mózgu. Przedstawiono na przykładzie alergii pokarmowej na gluten. Poprzez kontakt z alergenem u pacjenta dochodzi do aktywizacji engramu alergii, co wyzwala procesy biochemiczno-immunologiczne reakcji alergicznej na płaszczyźnie materii. 

W terapii biorezonansowej, inaczej mówiąc, bioinformacyjnej, wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne, które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. W uproszczeniu: metoda ta bazuje na odbiorze przez odpowiednie mosiężne kubki informacji elektromagnetycznych i przekazaniu ich do urządzenia, gdzie mogą zostać one obrócone o 180 stopni w ten sposób, że wywołująca daną chorobę informacja zostaje przekształcona w jej przeciwieństwo. Pasożyty, bakterie czy grzyby, wysyłając swoje określone spektrum wibracji, zostają natychmiastowo osłabione dzięki odsyłaniu odwróconych wibracji na ciało pacjenta. Wykorzystuje się w tym celu czynniki zakaźne w postaci substancji pierwotnych lub homeopatycznych nozodów. Kolejna możliwość to zastosowanie przeniesienia swoistych dla danego pacjenta wibracji na niego samego, poprzez modulację i wysłanie informacji terapeutycznych z powrotem do pacjenta. Fachowo nazywane jest to w biorezonansie przez wielu praktykujących terapeutów: terapią za pomocą własnych wibracji pacjenta. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemianę materii oraz procesy wydzielania hormonalnego; zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami (tkanka bliznowata), infekcjami, niewyleczonymi chorobami. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta.

Komórki naszego organizmu nie komunikują się tylko dzięki przekaźnikom chemicznym, ale także za pośrednictwem pól częstotliwości elektromagnetycznych, wysyłając i odbierając je. Sieć komórek w zdrowym organizmie ma z góry zaprogramowany prawidłowy wzór częstotliwości harmonicznych, jeżeli organizm zaczyna chorować, sieć ta jest zakłócona, a komunikacja nie przebiega prawidłowo. Organizm zawsze reaguje na zakłóconą komunikację chorobą.

Biorezonans można zdefiniować jako terapię sygnałami elektromagnetycznymi, mającymi charakter informacji działającymi na poziomie regulacyjnym organizmów żywych. Podstawowym warunkiem skuteczności biologicznej tych sygnałów jest ich wejście w rezonans z sygnałami własnymi organizmu poddanego terapii. Aby spełnić swą funkcję, czyli być zrozumiałym, sygnał informujący musi spełnić warunek odpowiedniego natężenia i być zrozumiałym dla systemu odbiorczego danego organizmu. Oprócz lub zamiast interwencji na poziomie materialnym (chemioterapia, a w przypadku alergii sterydy lub inne wygaszacze w postaci leków) możemy oddziaływać na organizm na poziomie informacyjnym, wygaszając sygnały nieprawidłowe i przywracając spektrum drgań do fizjologicznej normy, poprawiając tym samym zdolności samoregulacyjne organizmu. Porównując biorezonans do homeopatii, skuteczność jej leków sprowadza się głównie do przekazania organizmowi chorego informacji elektromagnetycznej, skojarzonej ze strukturą makromolekuł wody. W podobny sposób działa akupunktura igłowa. Pobudzone zostają odpowiednie punkty na ciele człowieka.

Biorezonans pozwala na zidentyfikowanie i terapię zaburzeń związanych z pojawieniem się stanu zapalnego – choroby. Terapia sama w sobie nie leczy, lecz wspomaga procesy samozdrowienia. chorób. Prowadzi do oczyszczenia organizmu z toksyn, blokad i napięć,  a w konsekwencji pozwala przywrócić organizmowi zdolność do samoregulacji zachodzących w nim procesów. Terapia jest całkowicie bezbolesna i nie powoduje jakichkolwiek szkodliwych efektów ubocznych.

Nikola Tesla, wychodząc z tego założenia, słusznie przewidział, że każdy przedmiot ma swoją częstotliwość drgania, a wzmacniając ją, możemy mieć wpływ na jego strukturę. Jak głosi plotka, pod koniec życia twierdził, że jest w posiadaniu urządzenia wielkości budzika, które dzięki odpowiednim drganiom po godzinie mogłoby zawalić nawet Most Brookliński.

Doświadczony Terapeuta, który stara się przeprowadzać konsekwentnie i rzetelnie terapię biorezonansową, jest zmuszony, a nawet powinien uwzględnić chorego jako całość, a nie pojedynczy objaw. Poszczególne objawy wskazują doświadczonemu medykowi jedynie drogę, jaką powinien pokonać w pracy z pacjentem, a droga ta jest wyboista i kręta. Zdobycie piramidy przyczyny choroby nie jest ani proste, ani na pewno nie natychmiastowe. Terapeuta za pomocą biorezonansu wręcz przestraja organizm i go „czyści”. Czasy się zmieniają, a wraz z nimi wymagania i podejście do prowadzonego pacjenta. Nie da się przeprowadzać terapii bez wyczucia i zrozumienia przyczyny choroby, którą opisuję w swojej książce – poradniku Biorezonans – Zdrowie bez recepty. 

Jacek Wikarski D.Sc. Med. Naturopata z długoletnią praktyką. Propagator zdrowego stylu życia. Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu zdrowia oraz naturalnych metod usuwania przyczyn choroby. W swojej długoletniej praktyce stosując metody medycyny holistycznej (alternatywnej) przeprowadza wnikliwe analizy organizmu według prawa 5 elementów TCM (Traditional Chinese Medicine) pozwalające na dobranie indywidualnych terapii zdrowotnych. Współtwórca poradni medycyny naturalnej Alergikus w Warszawie (Internet:www.alergikus.pl). Autor i popularyzator jonizacji ujemnej powietrza systemem (Internet: ionsystem.pl) oraz wynalazca terapii jonowej w prozdrowotnych komorach jonizacyjnych – jonostrefach (Internet:www.jonostrefa.pl) – uruchom naturalnie procesy zdrowienia.

 

 

Diagnostyka biorezonansowa urządzeniami BICOM - TRIKOMBIN ® to :

najszerszy zestaw diagnostyczny dla biorezonansu oparty o ampułki testowe KTT i DTS

ponad sto rodzajów pasożytów

kilkadziesiąt rodzajów grzybic oraz mykotoksyn

ponad sto elementów toksycznych, kilkaset rodzajów bakterii oraz wirusów

alergie pokarmowe i inhalacyjne oraz nietolerancje pokarmowe + histamina - ponad tysiąc alergenów

diagnostyka LYME (borelie i koinfekcje) - pełne obciążenia

metale ciężkie i blokady poszczepienne, immunologia, ortopedia, esencje kwiatowe Bacha

punkty akupunkturowe i meridiany + test 5 elementów TCM

 

Jako pierwsi w Polsce (koniec lat 90) zapoczątkowaliśmy metodę biorezonansu klasycznego oraz KTT, wprowadziliśmy innowacje, które w sposób harmoniczny dokładniej wykorzystują właściwości aparatury tym samym podnosząc kilkukrotnie skuteczność terapii. Nikt w Europie oprócz Nas i kilku rekomendowanych gabinetów nie przeprowadza terapii według wypracowanych przez Nas indywidualnych wzorców drgań. 

W ostatnich latach bardzo wzrosła zachorowalność i skłonność człowieka do alergii oraz wielu chorób autoimmunologicznych. Schorzenia te najczęściej nie stanowią bezpośredniego zagrożenia życia, ale wpływają negatywnie na codzienne funkcjonowanie. Zachorowalność na astmę, zapalenie uszu, nieżyt nosa, łusczycę, problemy z tarczycą czy inne dolegliwości dermatologiczne wzrosła ponad kilkukrotnie. Objawy skórne czy oddechowe widoczne są u co drugiego pacjenta. Jednak można się ich skutecznie pozbyć wykonując odpowiednią diagnostykę obciążeniową KTT w tym testy alergiczne, a następnie poddać się odpowiednim terapiom odciążająco – stabilizujących oraz odczulaniu wykrytych alergenów.

Przede wszystkim odpowiednia diagnostyka i rozwikłanie przyczyn choroby. Pozananie pacjenta przez anamneze (wywiad) i odkrycie logiki choroby – stresu chronicznego. To jest dla nas kluczowe celem dalszego i skutecznego postępowania terapeutycznego. Prowadzimy w tym celu szczegółowe badania za pomocą rozbudowanych testów biorezonansowych. Wykrywamy miazmy oznaczające predyspozycję badanych do zapadalności na niektóre choroby chroniczne, ukrytą skazę na konstytucji pacjenta tzw. morfogenetyczny odcisk. Miazma osłabia zdrowie pacjenta i może być odziedziczona po przodkach lub nabyta w ciągu życia, w wyniku krótko lub długotrwałej przytłumionej infekcji. Wspomagamy się także diagnostyką punktów akupunkturowych zaczerpniętą z TCM (Tradycyjnej Chińskiej Medycyny). Przeprowadzamy konsekwentnie i rzetelnie terapię biorezonansową. Przy metodzie biorezonansu terapeuta jest zmuszony, a nawet powinien uwzględnić chorego jako całość, a nie pojedynczy objaw. Poszczególne objawy wskazują doświadczonemu medykowi jedynie drogę, jaką powinien pokonać w pracy z pacjentem, a droga ta jest wyboista i kręta. Zwycięstwo zdobycia piramidy choroby nie jest ani proste, ani na pewno nie natychmiastowe.

 

 

Terapeuta za pomocą biorezonansu wręcz przestraja organizm i go „czyści”. Czasy cały czas się zmieniają, a wraz z nimi wymagania i podejście do prowadzonego pacjenta. Nie da się przeprowadzać terapii bez wyczucia i zrozumienia przyczyny choroby zaszytej w piramidzie. Jak na przedstawionym rysunku organizm człowieka przyrównaliśmy do szklanki wody, która posiada swe z góry założone zdolności kompensacyjne, tzw. objętość, i z czasem w wyniku działania pewnych czynników obciążeniowych (patrz: piramida choroby) zapełnia się tzw. stresem chronicznym. Ostatnią kroplą do przepełnienia się objętości szklanki i wybuchu choroby będzie jeden lub kilka czynników wyzwalających. Może być nim na przykład alergen wziewny, który u tego samego pacjenta w innych warunkach jeszcze w trakcie zdolności kompensacyjnych organizmu nie wywołałby objawów chorobowych w postaci na przykład astmy oskrzelowej. Czynnikami więc stresu chronicznego mogą być wymienione w piramidzie choroby obciążenia środowiskowe, metale ciężkie, grzyby czy pasożyty lub inne niebezpieczne mikroorganizmy.

biorezonans_zdrowie bez recepty

Książka - Biorezonans

Jacek Wikarski, D.Sc. Med., Master of Naturopathic Medicine, jest praktykującym Naturopatą i specjalistą w dziedzinie biorezonansu. Zgłębił również wiedzę z zakresu TCM (Tradycyjnej Medycyny Chińskiej), w tym kilku jej gałęzi: akupunktury, ziołolecznictwa i dietetyki.
Autor stworzył sprawdzony system przywracania zdrowia na podstawie tzw. piramidy chorób. Organizm człowieka przyrównał do szklanki, która posiada swe z góry założone zdolności kompensacyjne, tzw. własną objętość wody. Z czasem, w wyniku działania czynników obciążeniowych (środowiskowych, miazm, metali ciężkich czy patogenów), szklanka zapełnia się. Ostatnią kroplą przepełniającą objętość i powodującą wybuch choroby jest jeden lub kilka czynników wyzwalających. Może to być np. alergen wziewny, który u tego samego pacjenta w innych warunkach – jeszcze w trakcie zdolności kompensacyjnych organizmu – nie wywołałby jakichkolwiek objawów astmy czy duszności. Autor wskazuje w przejrzysty i prosty sposób, jak zwalczyć nie tylko objawy choroby, ale jej przyczyny.

cover2

Książka - Witaminy Powietrza

Naturopata Jacek Wikarski D.Sc. Med. jest dobrze znany ze skutecznego usuwania alergii, boreliozy, hshimoto, czy innych groźnych chorób o podłożu autoimmunologicznym za pomocą medycyny komplementarnej. Pomógł już ponad kilkudziesięciu tysiącom osób z różnymi problemami i zaburzeniami zdrowotnymi. Należy do europejskiej czołówki specjalistów w dziedzinie naturopatii. Pochodzący z Polski propagator medycyny naturalnej oraz jonizacji ujemnej powietrza „witaminy powietrza” przez ponad 20 lat praktykuje medycynę alternatywną w kraju i za granicą. Uwielbia podejście Szwajcarii do medycyny, w której zainicjowano zmianę konstytucji, czyniąc medycynę alternatywną konstytucyjnym prawem wszystkich obywateli. Obejmuje to homeopatię, neturoterapię, akupunkturę i wszystkie inne alternatywne metody „leczenia”. To jedyny kraj na świecie, gdzie medycyna uzupełniająca – inaczej alternatywna – jest prawem każdego obywatela.

Przypadki chorobowe w Alergikus

45%

Oceniano Nas

0
gwiazdki
4.6/5
5 zasłużonych gwiazdek trafiłam tu do Naturopaty Wikarskiego po tułaczce w innych gabinetach. Diagnostyka to profesjonalista od medycyny naturalnej jakich mało. U dziecka problemy z oddychaniem zaczęły zanikać już po dwóch zabiegach. Polecam
Lidia Dłużewska
Pacjent
POLECAM widzę i czytam że pomogliście nie tylko mi ale wielu Polakom. Borykałam się długo z katarem a tu proszę medycyna Naturalna przez duże N zadziałała stuprocentowo
Irena Brzozowska
Pacjent
Nasza przygoda w Alergikusie zaczęła się 4 miesiące temu. Córka 2,5 alergia na mleko, gluten, jaja, pleśnie, roztocza kurzu, trawy i wiele innych plus AZS. Ciągle z nosa jej ciekło. Po odczuleniu córka wreszcie może wszystko jeść. Katar minął. Skóra jest idealna. Po odczuleniu zrobiliśmy test KTT na wirusy, bakterie, pasożyty, metale ciężkie, grzyby. W metalach ciężkich wyszła rtęć i aluminium-córka tylko, albo aż 3 razy szczepiona. Podczas odczulania ich po każdej wizycie, gdy córka że mną spała czułam od niej metaliczny zapach!!!!! Prócz tego w kale były widoczne w bardzo dużych ilościach czarne opiłki metali. Coś niewiarygodnego, a jednak realnego. Do końca sierpnia zakończymy już wszystko. Jestem przeszcześliwa, że tu trafiłam z córką. Wreszcie od września pójdzie do przedszkola i będzie mogła tam jeść to samo co inne dzieci, bo do tej pory gdy chodziła do Żłobka musiałam wozić swoje jedzenie. Polecam to miejsce i Naturopatę Jacka Wikarskiego, który zna się na tym co robi!
Milena Jankowska
Pacjent
  • Grupie kilkunastu pacjentom chorym na problemy skórne, astmę oskrzelową, katar sienny oraz świąd pobrano krew by równocześnie poddać ich testom wykorzystującym metodykę biorezonansu. Ustalone za pomocą bio badania alergeny zostały skontrolowane metodą IgE oraz IgG Rast w dwóch niezależnych laboratoriach. Wartości immunglobuliny G praktycznie zawsze były zgodne z wynikami bio testu. Dzięki biofizycznemu testowi można z dużą dozą pweności ustalić ważne dla pacjenta alergeny i poddać go odpowiedniej kuracji odczuleniowo – wygaszającej.*
  •  
  • *Kolokwium Międzynarodowego medycznego Towarzystwa IMA w Fuldzie

Jacek Wikarski D.Sc.Med.

Master of Naturopathic Medicine

Wiesława Szczepanek

Doktor Medycyny Naturalnej

Marta Wikarska

Dyplomowany Naturopata

Anna Sikora

Dyplomowany Dietetyk

Nota

Wszelkie materiały i treści udostępniane na stronach firmy Medicus Pharma Sp. z o.o. , a w szczególności: teksty, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firm, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Wszelkie kopiowanie treści zamieszczonych na stronie jest zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim organom. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nota

Prowadzone przez wymienioną spółkę oraz spółki zależne usługi należą do medycyny MKA (komplementarnej i alternatywnej) tzw. medycyny naturalnej. Medicus Pharma Sp. z o.o. nie prowadzi działalności medycyny konwencjonalnej. Działalność Spółki w zakresie medycyny komplementarnej i alternatywnej zmierza i służy bezpośrednio do profilaktyki, zachowaniu lub poprawy stanu zdrowia człowieka. Ta strona używa pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UE

Z rezolucji 1206 na temat europejskiego podejścia do medycyny niekonwencjonalnej, opublikowanej przez Radę Europy w 1999 roku wynika iż medycyna komplementarna i alternatywna może być praktykowana zarówno przez terapeutów, naturopatów nie-lekarzy (well trained practitioners) jak i lekarzy. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Terminologia i objawy chorobowe podane na niniejszej stronie są wg medycyny akademickiej.

© 2019 Alergikus – BioKlinik. All Rights Reserved.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!