PLAZMA WIKARSKIEGO - ETEROID

Źle się czujesz i nie wiesz dlaczego?

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” – obserwując niewielkie dolegliwości, powinniśmy reagować jak najszybciej, by uniknąć rozwoju poważniejszych „chorób”.

emiter jonów ujemnych: w postaci plazmy – eteroidu Wikarskiego
możliwość generowania wodoru: tak
neutralizacja zanieczyszczeń: tak
paliwo: woda destylowana (zużycie ok 2l na dobę)
poziom hałasu: 10dB
nawilżacz powietrza: jonizacja ujemna w postaci plazmy daje efekt nawilżonego powietrza
emisja jonów ujemnych na cm³ w warunkach pokojowych: do 15 mln (stabilne długo utrzymujące się w powietrzu jony w postaci plazmy)
generowanie ozonu i tlenku azotu: brak

Funkcja generatora plazmy Wikarskiego w postaci olbrzymiej i stabilnej dawki jonów ujemnych i wodoru cząsteczkowego. Generator stanowi niespotykaną do tej pory funkcję zarówno oczyszczacza powietrza jak i urządzenia wspomagającego procesy zdrowienia organizmów żywych zarówno ludzi, zwierząt jak i roślin znajdujących się w jego otoczeniu.  Urządzenie ma korzystny wpływ na nasze zdrowie utrzymując optymalne odczucie wilgotności, jednocześnie uwalniając powietrze od zanieczyszczeń, takich jak kurz, pyłki, roztocza, alergeny i zapachy. Urzadzenie pracuje na wodzie destylowanej z której generowana jest plazma. Dopuszcza się mozliwość generowania wodoru jako przeciwutleniacza . Z uwagi na swój rozmiar wodór zawieszony w plazmie jest w stanie przez pęcherzyki płucne dotrzeć do elektrowni naszej komórki (mitochondrium), co przekłada na procesy samonaprawcze Naszego organizmu. Cząsteczka wodoru jest 176 razy mniejsza niż związku witaminy C oraz 863 razy mniejsza aniżeli koenzymu Q10. Żadna inna substancja wiążąca wolne rodniki hydrooksylowe (OH), nie ma tak silnego oddziaływania na nie, jak wodór cząsteczkowy. Naukowcy od wielu lat zastanawiali się, czemu jedne źródła wody na ziemi mają właściwości uzdrawiające, a inne nie. Nie zwracano uwagi na potencjał redox w wodzie pitnej. Wskaźnik redox, czyli ORP to nic innego jak nazwa reakcji utleniająco-regeneracyjnej dla płynów, mierzona miernikiem ORP. Im niższy wskaźnik redox, tym woda ma większy potencjał uzdrawiający, działający neutralizująco na wolne rodniki. Analogicznie, im wyższy wskaźnik, tym woda staje się mniej przydatna dla naszego systemu, a niektóre rodzaje mogą być nawet niezdrowe. Właściwości wodoru jako przeciwutleniacza są znane i udowodnione na wielu płaszczyznach:

  • wodór jest jedynym atomem, który wykazuje niezależne właściwości przeciwutleniające
  • siła działania przeciwutleniacza jest uwarunkowana ilością wodoru i liczbą elektronów, które jest w stanie oddać.

W pomieszczeniu, w którym pracuje generator plazmowy Wikarskiego zdecydowanie przyjemniej się oddycha, lepiej śpi i szybciej wypoczywa, a powietrze jest czyste, zdrowe i rześkie. Oddychając zjonizowanym i uwodorowanym powietrzem przede wszystkim wzmacniamy system odpornościowy. Ma to korzystny wpływ zwłaszcza u osób często przeziębiających się, z infekcjami dolnych i górnych dróg oddechowych. Jonoterapia plazmowa pozwala też załagodzić objawy astmy, alergii oraz migreny.

Uwagi: Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Zupełnie za darmo otrzymasz unikalne „lecznicze” właściwości jonizacji ujemnej. Jonizację tą nazwaliśmy witaminami powietrza. Po zainstalowaniu urządzenia ION SYSTEM PLAZMA w twoim domu krążące w powietrzu witaminy stworzą małą jonostrefę. Dzięki jej właściwościom oczyści się powietrze, a witaminy wpłyną w sposób prozdrowotny na twój organizm. Praktycznie za darmo i codziennie będziesz korzystał z „leczniczych” właściwości witamin powietrza.

Potężna ilość generowanej plazmy przynosi znaczący efekt uzdrawiający i odmładzający. Oto jedna i najważniejsza z przyczyn takiego efektu. Elementy krwi okrążone są naładowanymi elektrycznie błonami, dzięki czemu ciałka krwi odsuwają się od siebie nawzajem. Przy zmniejszeniu ładunku ujemnego, zaczynają się one sklejać tworząc konglomeraty. W efekcie zmniejsza się reologia krwi, jej komórki przestają pełnić swe funkcje, zmniejsza się energetyka i dochodzi do zjawisk patologicznych. Wszystkie komórki organizmu podobne są do akumulatorów. Wymagają ciągłego doładowywania. Takie doładowanie, komórki uzyskują dzięki  plaźmie, która jest potężnym antyoksydantem. Plazma przez płuca przenika do krwi i jest roznoszona po całym organizmie przywracając ujemny ładunek komórkom. W efekcie procesy wymiany uaktywniają się, energetyka się zwiększa i organizm się ożywia, dosłownie jak latarka z nową baterią. Jeśli zaś powietrze jest martwe, ładunek elektryczny komórek spada, metabolizm spowalnia, przez co „latarka gaśnie” i powstaje wiele różnych chorób. W oddychaniu komórkowym jony ujemne pełnią bardzo ważną rolę. Jeżeli do komórki docierają jony ujemne wnikają w nią powodując, że komórka nabiera ładunek ujemny. Pobudzony zostaje cykl oddechowy. Oddychanie komórkowe zachodzi bardzo sprawnie w obecności jonów ujemnych. Niestety jonizacja dodatnia to oddychanie zaburza. Jony dodatnie, wnikając do komórki, powodują gromadzenie się w niej coraz większej ilości kwasów i zmianę ładunku elektrycznego na błonie komórkowej na dodatni. Komórka zaczyna mieć problem z przyswajaniem witamin i minerałów, które też mają ładunki dodatnie i wówczas pompa jonowa nie działa. Następuje zaburzenie elektryki na błonie komórkowej i dochodzi do gromadzenia się kwasów w komórce (zaburzenie polaryzacji). Jeżeli do organizmu wnikają jony ujemne, to komórka ma ładunek ujemny i pozyskuje wszelkie minerały i witaminy, które mają ładunki dodatnie – tak właśnie działa pompa jonowa. Gdy w organizmie mamy dużo jonów ujemnych, oddychanie komórkowe jest pobudzone. Nadmiar jonów ujemnych neutralizuje wolne rodniki, które jak wiadomo, odpowiadają za procesy starzenia się.

Układ krążenia dostarcza tlen do ogromnej ilości komórek człowieka (70 bilionów). Transport tlenu musi odbywać nieustannie, gdyż przerwa kilkuminutowa powoduje ich obumieranie, co za sobą niesie śmierć organizmu ludzkiego. Tlen atomowy (O) wykazuję niesamowitą aktywność chemiczną. Powstaje z O2 w warunkach obfitych w energię. Otrzymywany jest poprzez poddawanie cząsteczkowego tlenu wyładowaniom elektrycznym tak jak to dzieje si,ę przy pracy generatora plazmowego. Wprowadzając do organizmu za pomocą plazmy brakujący tlen atomowy, wprowadzamy dodatkowe „paliwo” stymulujące procesy atomowe przebiegające w komórce. Skąd pobrać więc tlen atomowy. Człowiek dobrze się czuje w lesie, w pobliżu kipiącego wodospadu oraz przy węglowych jonizatorach powietrza generujących jony ujemne. Wszystko za sprawą bezpośredniego powstawania z ozonu (jego rozpadu) tlenu atomowego tak jak przy pracy generatora. Przy zaburzeniach pracy tego mechanizmu, to znaczy przy niedotlenieniu, pojawiają się liczne choroby. Tymczasem, gdy tlenu atomowego jest pod dostatkiem jak przy generatorze zostają utlenione atomy pierwiastków, które są niewłaściwe dla danego organizmu. Cała flora patogenna boi się jak ognia spotkania z takim tlenem, ponieważ w praktyce sama powstaje przy niedoborze tlenu atomowego. Tlen atomowy wspomaga rozwój nowych/zdrowych komórek, a niszczy stare i chore.

Jak powstaje plazma – eteroid Wikarskiego? Dzięki nadmiarowi odpowiedniej ilości elektronów pochodzących z urządzenia generującego plazmę dochodzi do łączenia się ich z cząsteczkami pary wodnej pochodzącej z paliwa jakim jest woda demineralizowana. Szczególnie chętnie i prosto elektron łączy się z aktywnymi elektrycznie cząsteczkami wody w powietrzu tzw. dipolami. Każda elementarna cząsteczka wody jest biegunowym dipolem, którego ujemny biegun (-) stanowi atom tlenu, a biegun dodatni (+) tworzą dwa atomy wodoru. Duża różnica elektroujemności pomiędzy atomami tlenu i wodoru wywołuje w cząsteczce wody silny moment dipolowy. Dipol wody wytwarza wokół siebie pole elektrostatyczne. Dzięki budowie polarnej obecności biegunów (+) i (-) cząsteczki wody mają zdolność asocjacji, czyli łączenia się pojedynczych cząsteczek w większe grupy zwłaszcza w obecności aerojonów (jonów), grupując się wokół nich. W tym jeszcze stanie zarówno jony dodatnie jak i ujemne występujące w powietrzu są niestabilne. Elektrony zaczynają wchodzić więc w reakcję z cząsteczkami większych grup wody. Jeden elektron może więc przyłączyć większą liczbę cząsteczek wody. Napięcie powierzchniowe takiej kropelki powoduje jej coraz większe kurczenie się, dzięki czemu coraz bardziej spręża powietrze zamknięte w jej wnętrzu (wzrasta ciśnienie powietrza), aż w końcu rozrywa się, uwalniając ogromną energię i tlen.. Podczas rozrywania się kropelek wody ta mniejsza z rozerwanych części ładuje się zawsze ujemnie i powstaje stabilny jon ujemny identyczny z tym jaki powstaje w naturalnej przyrodzie. Mniejsze kropelki przemieszczają się na większą odległość, tworząc przestrzenną przewagę stabilnego ujemnego ładunku w powietrzu. W niewielkiej kropelce z elektronami wytworzonymi przez jonizator zaczyna zachodzić reakcja z jonami H+ które powstają nieustannie z procesu rozpadu cząsteczek wody tworząc ustrukturyzowane kropelki wody z aktywnym wodorem cząsteczkowym będącym naturalnym antyoksydantem. Jest to najszybszy znany antyutleniacz wolnych rodników, o których już wspominałem. To właśnie aktywny wodór cząsteczkowy rozpuszczony w wodzie ma własności lecznicze, bardzo szybko blokuje wolne rodniki powstające w naszym organizmie. Dzięki inhalacji z powietrza nasz organizm zaczyna je przyswajać i redukować wolne rodniki. Powstaje tzw. mikro klastrowa woda bogata w wodór cząsteczkowy. Rozpoczyna się proces wzmacniania systemu obronnego organizmu oraz samo zdrowienie. Procesy zapalne zaczynają zanikać. Przebywanie w takim środowisku wpływa na całkowitą likwidację chorobotwórczych wolnych rodników. Organizm wręcz resetuje się i rozpoczyna proces równowagi. Dzięki wodorowi cząsteczkowemu przy użyciu plazmy organizm żywy otrzymuje tzw. „paliwo życia”.

 

0
Zadowolonych pacjentów
0
Lata praktyki w medycynie naturalnej
0
Przprowadzonych terapii naturalnych
0
Diagnoz i analiz w zakresie alergii i obciążeń
Testy alergiczne

23 lata doświadczenia oraz praktyki w zastosowaniu zdobyczy medycyny biorezonansowej pozwala nam na wykonywanie bezbolesnych, bezinwazyjnych i skutecznych testów alergicznych u dorosłych i dzieci poniżej pierwszego miesiąca życia. Wykorzystujemy pobudzenie autonomicznego układu nerwowego.

Testy obciążeniowe

Badanie KTT lub BC jest unikatową diagnostyką przeglądu stanu organizmu od elementów chorych narządów po typowe obciążenia patogenami, bakteriami, wirusami czy metalami. Po wykonaniu testu dowiesz się co niszczy Ciebie od środka i będziesz mógł rozpocząć walkę z chorobą.

Odczulanie i odciążanie

Zabieg odczulania i odciążania w postaci wyselekcjonowanego alergenu lub patogenu trwa zaledwie kilkanaście minut. Co więcej ze względu na tak duże doświadczenie dajemy gwarancję na wykonane zabiegi. Wygaszamy także alergeny i patogeny w postaci krzyżowej "coupling".

W ALERGIKUS ŁĄCZYMY 23 LATA DOŚWIADCZENIA, PASJĘ DO MEDYCYNY NATURALNEJ, NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĘ DIAGNOSTYCZNO TERAPEUTYCZNĄ  Z TRADYCYJNYMI METODAMI USUWANIA PRZYCZYN CHOROBY.

ZAJMUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE MEDYCYNĄ HOLISTYCZNĄ – NATURALNĄ.

Czy medycyna akademicka to obecnie jedyny i właściwy sposób leczenia, z którym nikt nie ma prawa dyskutować? Gdyby wyjść poza tą optykę, okazuje się, że tradycyjne metody lecznicze sięgają dużo dalej i głębiej, a łączy je jedna, wspólna cecha – holistyczne podejście do pacjenta, wyjście poza schemat leczenia objawowego i szukanie siły leczniczej w naturze.

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” 

Diagnozujemy i analizujemy holistycznie, a następnie usuwamy przyczynę twoich dolegliwości. Likwidujemy przyczyny choroby, a nie jej skutki. Odnosimy sukcesy również tam gdzie medycyna tradycyjna jest bezradna, a leczenie farmakologiczne nie przyniosło pożądanego efektu. 

Wykryjemy i usuniemy przyczyny twoich dolegliwości. Identyfikujemy główne źródła choroby na wszystkich poziomach. Skupiamy się głównie na przyczynie, nie na jej objawach. Pierwsze symptomy chorobowe są znakiem, że coś głęboko nie współgra z całością. Poznaj unikatowe testy oraz bezinwazyjne terapie odciążeń organizmu, aby pozbyć się czynników oddziałujących negatywnie na stan Twojego zdrowia. Przyczyna większości współczesnych chorób może tkwić w obciążeniach organizmu takich jak pasożyty, metale ciężkie, bakterie, wirusy oraz grzyby w tym groźne metabolity przemiany ich materii.

 

Przypadki chorobowe w Alergikus

45%
  • 45% przypadków to schorzenia alergiczne - uczulkenia, obciążenia, nietolerancje
  • 55% przypadków to schorzenia pozostałe - borelioza, autyzm, migreny,łuszczyce i wiele innych

Nota

Wszelkie materiały i treści udostępniane na stronach firmy Medicus Pharma Sp. z o.o. , a w szczególności: teksty, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firm, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Wszelkie kopiowanie treści zamieszczonych na stronie jest zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim organom. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nota

Prowadzone przez wymienioną spółkę oraz spółki zależne usługi należą do medycyny MKA (komplementarnej i alternatywnej) tzw. medycyny naturalnej. Medicus Pharma Sp. z o.o. nie prowadzi działalności medycyny konwencjonalnej. Działalność Spółki w zakresie medycyny komplementarnej i alternatywnej zmierza i służy bezpośrednio do profilaktyki, zachowaniu lub poprawy stanu zdrowia człowieka. Ta strona używa pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UE

Z rezolucji 1206 na temat europejskiego podejścia do medycyny niekonwencjonalnej, opublikowanej przez Radę Europy w 1999 roku wynika iż medycyna komplementarna i alternatywna może być praktykowana zarówno przez terapeutów, naturopatów nie-lekarzy (well trained practitioners) jak i lekarzy. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Terminologia i objawy chorobowe podane na niniejszej stronie są wg medycyny akademickiej.

© 2019 Alergikus – BioKlinik. All Rights Reserved.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!