TESTY ALERGICZNE BIOREZONANSOWE

Testy alergiczne i odczulanie oraz testy obciążeń organizmu (Body Check oraz KTT).

Diagnostyka oraz odczulanie prowadzone jest przez specjalistów, Naturopatów oraz Terapeutów jedynie w ramach medycyny komplementarnej i naturalnej -holistycznej (MKA)*.

Diagnostyka – bioprezonansowe testy alergiczne oraz obciążeniowe są bezbolesne i bezinwazyjne, a do ich wykonania wykorzystuje się zdobycze medycyny holistycznej (MKA). Test trwa kilkanaście minut i daje natychmiastowy wynik, dzięki pracy na ultraczułym i nowoczesnym urządzeniu medycznym, działającym metodą SIT – z niem. System Informations Therapie. Na testerze podczerwieni umieszczane są kolejno wyselekcjonowane ampułki z alergenami. Wykorzystywane są zmiany oporu skóry po natychmiastowym pobudzeniu niezależnego od naszej woli autonomicznego układu nerwowego. Pobudzenie to wywołane jest nietolerowaną przez organizm substancją – alergenem, co rejestruje aparat wykorzystujący metodę SIT. W ten sposób możemy wielokrotnie i bez uszczerbku na zdrowiu testować substancje powodujące „podrażnienie”. Do bezinwazyjnego i bezbolesnego odczytu używany jest tzw. punktoskop skórny. Testy alergiczne możemy wykonać na dowolne produkty organiczne i nieorganiczne.

Po przeprowadzeniu diagnostyki możliwe jest odczulanie wykrytego alergenu, a tym samym usuwanie konkretnego obciążenia organizmu.

Testy alergiczne wykonujemy u dorosłych, dzieci oraz także u noworodków.

Terapia odczuleń przeprowadzana jest bez użycia leków czy innych środków farmakologicznych. W naszym gabinecie wykonujemy bezinwazyjne i bezbolesne testy alergiczne, których wyniki są natychmiastowe, dzięki automatycznej sygnalizacji urządzenia. Testy alergiczne i obciążeniowe bez obawy można wykonywać nawet u małych dzieci poniżej 3 miesiąca życia. Standardowa wizyta obejmuje przeprowadzenie testu obejmującego zestaw zawierający ponad 100 podstawowych alergenów, występujących w naszym codziennym otoczeniu. Istnieje także możliwość testowania indywidualnie dostarczonych substancji stwarzających wysokie ryzyko alergii u danej osoby, np. sierść zwierząt, kosmetyki, akryl, detergenty i inna chemia. Pacjent na 3 godziny przed przeprowadzeniem testu nie powinien przyjmować leków przeciwalergicznych oraz nie spożywać alkoholu. Przeciwwskazaniem jest rozrusznik serca.

Metoda klasyczna końca XX wieku, tak skuteczna w leczeniu stanów ostrych, imponująca osiągnięciami transplantologii i implantologii wydaje się bezradna wobec schorzeń o naturze chronicznej. O ile wcześniejszy stosunek zachorowań ostrych do przewlekłych wynosił 9:1, o tyle na dzień dzisiejszy jest on odwrotny. Stale wzrasta liczba chorych przewlekle z zespołami alergicznymi, bólowymi, reumatycznymi czy autoimmunologicznymi. Chorym tym medycyna klasyczna ma niewiele do zaoferowania, oprócz objawowej czy substytucyjnej farmakoterapii oraz metod inwazyjnych, jak skalpel czy napromieniowanie. W tej sytuacji coraz częściej zgłaszany jest postulat zmiany paradygmatu medycznego, czyli zrewidowania obowiązujących poglądów na istotę choroby, zdrowia i życia. Nowy paradygmat miałby uwzględniać współczesny stan wiedzy z takich dziedzin jak biofizyka, mechanika kwantowa, zjawiska bioelektryczne, promieniowanie biofotonowe, cybernetyka, teoria informacji oraz odkrywaną na nowo wiedzę o roli substancji podstawowej (matrix) w procesach regulacyjnych organizmu pojmowanego jako funkcjonalnie niepodzielna całość. Stosowana przez nas metoda to nic innego jak naturalna medycyna przyszłości na miarę XXI wieku zwana STI (Systemowa Terapia Informacyjna z niem. System Informations Therapie). Rozpowszechniona na zachodzie Europy już od kilkudziesięciu lat, w Polsce także zdobywa uznanie i popularność. SIT można zdefiniować jako terapię sygnałami elektromagnetycznymi, mającymi charakter informacji i działającymi na poziomie regulacyjnym organizmów żywych. Podstawowym warunkiem skuteczności biologicznej tych sygnałów jest ich wejście w rezonans z sygnałami własnymi organizmu poddanego terapii. Aby spełnić swą funkcję, czyli być zrozumiałym, sygnał informujący musi spełnić warunek odpowiedniego natężenia i być zrozumiałym dla systemu odbiorczego danego organizmu. W biologii natężenie sygnału musi się znajdować (jest to warunek konieczny) poniżej szumu termicznego, a sygnał musi mieć odpowiednią częstotliwość, by wywołać efekt biologiczny. Prawidłowość tą odkrył neurofizjolog Adey, stąd też pojęcie okna Adeya. Oprócz lub zamiast interwencji na poziomie materialnym (chemioterapia, a w przypadku alergii sterydy lub inne wygaszacze w postaci leków) możemy oddziaływać na organizm na poziomie informacyjnym, wygaszając sygnały nieprawidłowe i przywracając spektrum drgań do fizjologicznej normy, poprawiając tym samym zdolności samoregulacyjne organizmu. Porównując skuteczność leków homeopatycznych, sprowadza się głównie do przekazania organizmowi chorego informacji elektromagnetycznej, skojarzonej ze strukturą makromolekuł wody. Organizm noworodka składa się w około 90% z wody, a organizm człowieka w podeszłym wieku ma jej już tylko 60%. Jednym ze skutków procesu starzenia jest więc postępujące odwodnienie organizmu. Woda jest podstawową substancją materii każdej żywej komórki. U naukowych podstaw terapii leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Dzięki swej skuteczności, terapia ta skraca czas farmakologicznego leczenia i można ją bezpiecznie i skutecznie zastosować nawet u małych dzieci. Z dużym sukcesem od ponad 20 lat nasi lekarze, naturopaci oraz terapeuci zajmują się wykonywaniem terapii wspierających leczenie wielu chorób. Dysponujemy  aparatem medycznym,  który posiada certyfikat ISO 9002. Diagnostyka jest bezbolesna i bezinwazyjna, a sam test trwa kilkanaście minut, po przeprowadzeniu którego możliwe jest odczulanie wykrytego alergenu.

Przed testami należy:

  • nie zażywać leków przeciwhistaminowych i kortyzonowych (jeśli stan zdrowia na to pozwala i brak jest przeciwskazań do odstawienia)
  • w dniu wizyty nie pić kawy, mocnej herbaty, alkoholu, nie palić
  • na 2 godziny przed testem nie spożywać białek odzwierzęcych
  • włożyć ubrania z naturalnych materiałów
  • zdjąć biżuterię
  • nie kremować skóry

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne, które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi, w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną, można je wychwycić zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego. Lekarz lub Naturopata dysponuje różnorodnymi wielowarstwowymi elektrodami, których pole magnetyczne jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości. Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne), a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne). Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia medycznego wykorzystującego STI zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane, a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi .

W terapii wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunkturowych. Meridiany nie są jednostką morfologiczną, należy je rozumieć jako sprawność tkanki. Są to swego rodzaju drogi w których stale przepływa energia”pulsacja kwantów”. Prezentowana energia oscyluje, jest więc drganiem i jako takie przenosi informacje. Kwanty w meridianach tworzą system zamknięty. Gdy powstaje blokada w meridianie, wywołana np. stanem zapalnym kwanty nie mogą dalej przepływać, co więcej, kierunek przepływu także zmienia się.

Przeprowadzamy następujące testy i odczulamy wykryte alergeny

test podstawowy (pyłki, zboża, insekty, grzyby, sierść zwierząt, używki, ryby, mięso, nabiał, warzywa, owoce, roztocza, orzechy)

test wziewny – inhalacyjny (pleśnie, roztocza)

test pyłkowy (trawy, kwiaty, krzewy, zboża, zioła, drzewa)

test spożywczy (barwniki, konserwanty, emulgatory, aromaty, słodziki i wiele innych)

test na metale

test na oleje i przyprawy

test KTT lub Body Check (obciążęnia pokarmowe, bakteryjne, wirusowe, grzybicze, szczepionki, metale, hormony oraz wiele in nych)

* Naturopata lub Terapeauta nie jest lekarzem. Może posiadać wykształcenie lub naukowy stopień medyczny. Nie zajmuje się stanami ostrymi oraz nie zmienia zaleceń lekarskich. Dodatkowo posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się metodami naturalnymi. Według medycyny akademickiej nie stawia diagnoz oraz porad lekarskich. Naturopata i terapeuta na terenie UE działa zgodnie z wytycznymi rezolucji 1206 rady Europy

0
Zadowolonych pacjentów
0
Lata praktyki w medycynie naturalnej
0
Przprowadzonych terapii naturalnych
0
Diagnoz i analiz w zakresie alergii i obciążeń
Testy alergiczne

23 lata doświadczenia oraz praktyki w zastosowaniu zdobyczy medycyny biorezonansowej pozwala nam na wykonywanie bezbolesnych, bezinwazyjnych i skutecznych testów alergicznych u dorosłych i dzieci poniżej pierwszego miesiąca życia. Wykorzystujemy pobudzenie autonomicznego układu nerwowego.

Testy obciążeniowe

Badanie KTT lub BC jest unikatową diagnostyką przeglądu stanu organizmu od elementów chorych narządów po typowe obciążenia patogenami, bakteriami, wirusami czy metalami. Po wykonaniu testu dowiesz się co niszczy Ciebie od środka i będziesz mógł rozpocząć walkę z chorobą.

Odczulanie i odciążanie

Zabieg odczulania i odciążania w postaci wyselekcjonowanego alergenu lub patogenu trwa zaledwie kilkanaście minut. Co więcej ze względu na tak duże doświadczenie dajemy gwarancję na wykonane zabiegi. Wygaszamy także alergeny i patogeny w postaci krzyżowej "coupling".

W ALERGIKUS ŁĄCZYMY 23 LATA DOŚWIADCZENIA, PASJĘ DO MEDYCYNY NATURALNEJ, NAJNOWOCZEŚNIEJSZĄ TECHNOLOGIĘ DIAGNOSTYCZNO TERAPEUTYCZNĄ  Z TRADYCYJNYMI METODAMI USUWANIA PRZYCZYN CHOROBY.

ZAJMUJEMY SIĘ WYŁĄCZNIE MEDYCYNĄ HOLISTYCZNĄ – NATURALNĄ.

Czy medycyna akademicka to obecnie jedyny i właściwy sposób leczenia, z którym nikt nie ma prawa dyskutować? Gdyby wyjść poza tą optykę, okazuje się, że tradycyjne metody lecznicze sięgają dużo dalej i głębiej, a łączy je jedna, wspólna cecha – holistyczne podejście do pacjenta, wyjście poza schemat leczenia objawowego i szukanie siły leczniczej w naturze.

„Lepiej zapobiegać, niż leczyć” 

Diagnozujemy i analizujemy holistycznie, a następnie usuwamy przyczynę twoich dolegliwości. Likwidujemy przyczyny choroby, a nie jej skutki. Odnosimy sukcesy również tam gdzie medycyna tradycyjna jest bezradna, a leczenie farmakologiczne nie przyniosło pożądanego efektu. 

Wykryjemy i usuniemy przyczyny twoich dolegliwości. Identyfikujemy główne źródła choroby na wszystkich poziomach. Skupiamy się głównie na przyczynie, nie na jej objawach. Pierwsze symptomy chorobowe są znakiem, że coś głęboko nie współgra z całością. Poznaj unikatowe testy oraz bezinwazyjne terapie odciążeń organizmu, aby pozbyć się czynników oddziałujących negatywnie na stan Twojego zdrowia. Przyczyna większości współczesnych chorób może tkwić w obciążeniach organizmu takich jak pasożyty, metale ciężkie, bakterie, wirusy oraz grzyby w tym groźne metabolity przemiany ich materii.

 

Przypadki chorobowe w Alergikus

45%

Nota

Wszelkie materiały i treści udostępniane na stronach firmy Medicus Pharma Sp. z o.o. , a w szczególności: teksty, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firm, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Wszelkie kopiowanie treści zamieszczonych na stronie jest zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim organom. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nota

Prowadzone przez wymienioną spółkę oraz spółki zależne usługi należą do medycyny MKA (komplementarnej i alternatywnej) tzw. medycyny naturalnej. Medicus Pharma Sp. z o.o. nie prowadzi działalności medycyny konwencjonalnej. Działalność Spółki w zakresie medycyny komplementarnej i alternatywnej zmierza i służy bezpośrednio do profilaktyki, zachowaniu lub poprawy stanu zdrowia człowieka. Ta strona używa pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UE

Z rezolucji 1206 na temat europejskiego podejścia do medycyny niekonwencjonalnej, opublikowanej przez Radę Europy w 1999 roku wynika iż medycyna komplementarna i alternatywna może być praktykowana zarówno przez terapeutów, naturopatów nie-lekarzy (well trained practitioners) jak i lekarzy. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Terminologia i objawy chorobowe podane na niniejszej stronie są wg medycyny akademickiej.

© 2019 Alergikus – BioKlinik. All Rights Reserved.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!