BIOREZONANSOWE IGŁOWANIE - przyszłość metody

Medycyna przyszłości to zapewne medycyna częstotliwości – wibracji.

To co przeczytasz jest przełomowe i innowacyjne. W terapii biorezonansowej wykorzystuje się przejęty z medycyny chińskiej system meridianów i punktów akupunkturowych.

Przyszłość biorezonansu tkwi wyłącznie w połączeniu tradycyjnej akupunktury aktywnego punktu z ustawionymi wartościami fali elektromagnetycznej przekazywanej bezpośrednio przez aparat biorezonansu do wybranego i nakłutego obszaru. Cała informacja przekazywana jest bezpośrednio do igły znajdującej się na ciele pacjenta. Wszystko odbywa się bez oporów skóry jak to było stosowane dotychczas. Stanowi to jednoznaczne rozwikłanie skłonności pacjenta dispositio do choroby. Klasycznie przepływ energii w meridianach jest stymulowany poprzez nakłucie punktów akupunkturowych oraz manipulacje mechaniczne igłami. W biorezonansowym igłowaniu manipulacje te wykonywane są precyzyjnie przez z góry ustalone sygnały elektromagnetyczne o odpowiedniej wibracji i informacji. W tym właśnie tkwi tajemnica i precyzja tejże skomplikowanej techniki. Doktor Akupunktury Jacek Wikarski nazwał ją biorezonansowym igłowaniem – medycyną wkraczającą w nowe, a zarazem stare standardy pomagania chorym. Metoda ta nie wyłoniła się ex nihilo. Reprodukuje modele i standardy bliskie starożytnym metodom medycznym TCM (Tradycyjnej Chońskiej Medycyny). 

Tą metodę zapoczątkowaliśmy i praktykujemy z olbrzymim powodzeniem w naszej klinice. Same efekty zdrowienia przy jeju stosowaniu są szybsze i wyraźniejsze. Organizm reaguje praktycznie natychmiastowo na przesyłane bodźce.

Wibracja wpływa na nasze ciało i na nasze zdrowie. Łączna masa wszystkich błon komórkowych w ludzkim organizmie to przeciętnie 1/7 masy ciała. Błony komórkowe, jako że zbudowane są z niezmiernie cienkiej dielektrycznej warstwy lipidowej, elektrycznie zachowują się jak kondensatory i z łatwością potrafią gromadzić na błonie energię. Przypomnijmy sobie , że punkty akupunkturowe leżące na meridianach to punkty o mniejszym oporze elektrycznym. Posiadają też większą pojemność elektryczną. Meridiany spełniają więc kryterium punktów o lepszej przewodności dla dla częstotliwości. Meridiany są to kanały umożliwiające rezonansowe przekazywanie energii w zakresie drgań harmonicznych i dysharmonicznych co umożliwia wzajemne synchronizowanie się komórek i utrzymywanie prawidłowego stanu zdrowia.

Kilka słów o mojej metodzie „biofizycznego igłowania”. Jako pierwszy w metodach biofizycznych wprowadziłem, z olbrzymim powodzeniem, terapię na aktywnych punktach akupunkturowych z użyciem elektrody biorezonansu, połączonej bezpośrednio z igłą w nakłutym punkcie meridianu. Dzięki połączeniu akupunktury tradycyjnej z technikami biorezonansowymi terapia staje się o wiele skuteczniejsza, a częstotli-wości mogą być doprowadzane i wyprowadzane bezpośrednio z punktu, według z góry określonych zasad. Punkt zostaje regularnie poddawany bodźcom nie na ciele, jak to było stosowane dotychczas, a wewnętrznie, bez oporów warstw skóry. Jest to proces po samym nakłuciu całkowicie bezbolesny. Już wyjaśniam na czym dokładnie polega metoda biofizycznego igłowania. Punkty akupunkturowe są zazwyczaj miejscami charakteryzującymi się wysoką zawartością receptorów nerwowych, dodatkowo są umiejscowione obok warstw naczyniowych, nerwowych i więzadłowych. Oporność elektryczna skóry w tych punktach może się zwiększyć lub zmniejszyć. W trakcie nakłuwania punktów aktywnych dochodzi do styczności z powięzią powierzchowną skóry oraz międzymięśniową. W wyniku manipulacji igłą oraz doprowadzeniu lub wyprowadzeniu informacji biofizycznej z urządzenia biorezonansowego włókna kolagenowe powięzi zostają pobudzone. Powoduje to uzyskanie struktury „wiru informacyjnego” włókien. W ten sposób dochodzi do zjawiska pobudzania informacyjnego, co może być zauważalne w strukturze fibroblastów oddalonych nawet o kilka centymetrów od igły. Do podobnej sytuacji dochodzi przy akupunkturze tradycyjnej. Podczas manipulacji igłą otaczające tkanki miękkie owijają się wokół niej do 180 stopni, następnie odpuszczając wskazane stopnie wytwarzają swym ruchem wir. Ważnym aspektem jest tutaj grubość stosowanej igły, która zwykle powinna posiadać średnicę około 0,25mm. Przy zastosowaniu igieł grubszych tkanki nawijają się do mniejszej ilości stopni. Omawiane 180 stopni, powstające przy nawijaniu się tkanek na igłę, występuje także przy terapii biorezonansowej, gdzie wykorzystuje się istniejące w orga-nizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne, które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują.

W uproszczeniu: metoda ta bazuje na odbiorze przez odpowiednie mosiężne kubki informacji elektromagnetycznych i przekazaniu ich do urządzenia, gdzie mogą zostać one obrócone o 180 stopni w ten sposób, że wywołująca daną chorobę informacja zostaje przekształcona w jej przeciwieństwo. Pasożyty wysyłając swoje określone spektrum wibracji, zostają natychmiastowo osłabione, dzięki odsyłaniu odwróconych wibracji na ciało pacjenta. Wykorzystuje się w tym celu czynniki zakaźne w postaci substancji pierwotnych lub homeopatycznych nozodów. Metodologia 180 stopni w obydwu metodach jest wręcz identyczna. Przy terapiach biofizycznego igłowania przewodzenie sygnałów biologicznych od pacjenta do aparatu i z powrotem do chorego odbywa się jak w zwykłej elektrotechnice: poprzez kabel i elektrody, lecz bez oporu skóry. Wzór drgań pacjenta jest według życzenia (w zależności od ustawienia aparatu) inwertowany o 180 stopni, tzn. przemieniany za pomocą elektrycznego przełącza w swoje dokładne odbicie lustrzane, dodatkowo, zgodnie z potrzebą, wzmacniany lub osłabiany oraz ewentual-nie eliminuje się niektóre częstotliwości. Informacja jest z całą pewnością adekwatna do systemu, ponieważ pochodzi od samego pacjenta, czego nie spotyka się przy żadnym innym rodzaju terapii. Drgania pacjenta zostają zamienione w aparacie w drgania terapeutyczne i natychmiast pod ich wpływem ulegają zmianie. W ten sposób następuje ciągłe dopasowywanie terapii do nowej, stworzonej przez nią samą sytuacji. Pacjent i urządzenie terapeutyczne tworzą razem perfekcyjne, cyber-netyczne sprzężenie zwrotne. Tak jak widzimy, biorezonans, choć jako młodsza metoda, wykazuje niesamowite podobieństwa do samej aku-punktury starochińskiej i systemu meridianów. Drgania inwertowane są więc podstawową zasadą działania terapii biorezonansowej. Na rysunku powyżej widać, jak dokładnie przy lustrzanym odbiciu, przy nakładaniu się fali, dochodzi do całkowitej redukcji informacji (wynik testowy równy jest zeru). 

Wytłumaczalnym jest fakt, że meridiany to, jakby, szlaki powięziowe, a punkty akupunkturowe to miejsca styku szlaków powięziowych. Energia qi to reakcje sygnałowe powięzi o podłożu biochemicznym i bioelektrycz-nym, a zablokowanie qi to typowe zaburzenie struktury macierzy tkanki łącznej powięzi, blokujące reakcje sygnałowe i informacyjne. Dzięki bezpośredniemu wyprowadzeniu lub doprowadzeniu informacji biofizycznej z lub do włókien fibroblastów otaczających miejsce wkłucia otrzymujemy natychmiastowe pozytywne reakcje organizmu na przeprowadzaną terapię biofizycznego igłowania. Pobudzone receptory w obrębie szlaku powięziowego, będącego niewątpliwie szlakiem meridianowym, dają natychmiastowy przepływ energii oraz odblokowanie i przywrócenie pra-widłowego przepływu energii qi. Sama terapia na odpowiednio dobranych punktach może dotyczyć zarówno odblokowania danego meridianu, jak i samego usuwania alergii czy obciążenia biologicznego w postaci pasożyta czy bakterii. Mamy więc sytuację, w której bodziec zastosowany w określonym punkcie (punkt akupunkturowy) na drodze odruchu „skórno-trzewnego-informacyjnego” jest w stanie dać natychmiastową reakcję w określonych organach i tkankach poddawanego terapii bio-informacyjnej organizmu. W szczególności u pacjentów objawowych terapia ta przynosi rewelacyjne i szybkie efekty. W trakcie rozwoju narządów człowieka równolegle z nimi rozwija się system kanałów, które w rzeczywistości są przestrzeniami międzypowięziowymi. Przestrzenie te, to właśnie kanały akupunkturowe, o których mówi Tradycyjna Medycyna Chińska. Są to struktury o najmniejszym oporze elektrycznym, które mogą przewodzić prąd elektryczny od narządów, aż do kończyn.

Opisana metoda to celowe działanie stymulacyjne za pomocą energii – częstotliwości przekazywanej do igieł, a następnie do danego obszaru na skórze pacjenta, dzięki czemu poprawia się komunikacja i przepływ krwi do powiązanego z nią, za pomocą sieci połączeń nerwowych, narządu. To wszystko mobilizuje siły odpornościowe organizmu, poprawia dotlenienie narządów wewnętrznych i ogólnie działa wzmacniająco na odporność organizmu. Jest to innowacyjna, a zarazem nowa metoda mająca swe korzenie parę tysięcy lat przed naszą erą. 

Nota

Wszelkie materiały i treści udostępniane na stronach firmy Medicus Pharma Sp. z o.o. , a w szczególności: teksty, grafika, znaki towarowe i handlowe, dane oraz tłumaczenia treści, jak również wszelkie inne elementy składowe umieszczone w ramach strony internetowej, chronione są prawem autorskim firm, jej podwykonawców, partnerów oraz kontrahentów, jak również prawami autorskimi producentów towarów, usługodawców lub innych osób trzecich. Wszelkie kopiowanie treści zamieszczonych na stronie jest zabronione i będzie zgłaszane odpowiednim organom. Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Nota

Prowadzone przez wymienioną spółkę oraz spółki zależne usługi należą do medycyny MKA (komplementarnej i alternatywnej) tzw. medycyny naturalnej. Medicus Pharma Sp. z o.o. nie prowadzi działalności medycyny konwencjonalnej. Działalność Spółki w zakresie medycyny komplementarnej i alternatywnej zmierza i służy bezpośrednio do profilaktyki, zachowaniu lub poprawy stanu zdrowia człowieka. Ta strona używa pliki cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

UE

Z rezolucji 1206 na temat europejskiego podejścia do medycyny niekonwencjonalnej, opublikowanej przez Radę Europy w 1999 roku wynika iż medycyna komplementarna i alternatywna może być praktykowana zarówno przez terapeutów, naturopatów nie-lekarzy (well trained practitioners) jak i lekarzy. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za błędy, ani żadne konsekwencje wynikające z zastosowania informacji zawartych w tym serwisie. Terminologia i objawy chorobowe podane na niniejszej stronie są wg medycyny akademickiej.

© 2019 Alergikus – BioKlinik. All Rights Reserved.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!