×

Jak szybko otrzymam wyniki?

Wynik jest wydawany od razu po wykonaniu testu. Testowana osoba otrzymuje wydruk z zaznaczonymi alergenami lub obciążeniami na które reaguje lub obciążony jest organizm. Pacjent dodatkowo może otrzymać:

  • harmonogram usuwania choroby wraz ze wskazaniem ilości terapii odczuleniowych bądź obciążeniowych
  • odpowiednie diety eliminacyjne jeżeli wymaga tego stan pacjenta
  • informacje o objawach wywoływanych przez alergeny bądź obciążenia (bakterie, wirusy, pasożyty, metale ciężkie i wiele innych)