Alergia na Pyłki Traw – Pyłkowica

Każdego roku w okresie pylenia traw wielu ludzi ma katar, zapalenie spojówek, kaszel, a u niektórych objawiają się nawet problemy związane z astmą. Alergia na pyłki traw inaczej jest nazywana pyłkowicą i jest zaliczana do alergii wziewnych. Trawy są roślinami wiatropylnymi czyli ich pyłki są przenoszone wraz z wiatrem na duże odległości. Trawy kwitną w lato i wtedy osoby uczulone na pyłki traw mogą odczuwać największe niedogodności. Warto zwrócić uwagę że ponad 80% alergii na pyłki to uczulenie właśnie na pyłki traw. Do traw zalicza się także zboża np. pszenica, jęczmień, żyto. W Polsce największe stężenie pyłków przypada na czerwiec, lecz jest to data informacyjna, gdyż w zależności od pogody, data tamoże ulec zmianie dlatego też warto sprawdzać aktualny kalendarz pyleń.

Głównymi objawami alergii na pyłki traw są :

– zapalenie błony śluzowej nosa, katar

– zapalenie spojówek, łzawienie oczu

Przy silnej alergii na pyłki traw może dojść do astmy pyłkowej, która charakteryzuje się takimi objawiami jak :

– ucisk w klatce piersiowej

– ataki kaszlu

– duszności

Przy jakichkolwiek objawach związanych zalergią na pyłki traw warto zrobić testy alergiczne, aby zdiagnozować alergię i móc szybko i szkutecznie z nią walczyć.

Jednym ze sposobów jest odczulanie alergenów metodą STI. Jest to nowoczesna metoda do walki z alergiami o dużym procencie skuteczności. Z tej metody korzysta między innymi mieszczący się w Warszawie gabinet Alergikus.

Dla zainteresowanych tym sposobem walki z alergią zapraszamy na stronę w celu uzyskania większej ilości informacji https://alergikus.pl/

 

Alergia wziewna, czyli pyłki które nam dokuczają

alergia na pyłki

Alergia wziewna zaliczana jest do alergii sezonowej. charakteryzującej się okresowym ograniczonym do określonego przedziału czasowego ekspozycji na alergen. Alergia wziewna na pyłki okreslana jest także pyłkowicą. Pyłki roślin są komórkami istotnymi dla reprodukcji roślin (gamety mękie). Ilość produkowanych pyłków przez rośliny jest bardzo duża.

Komórka pyłku protoplast chroniona jest przez dwie otoczki intinę wewnętrzą oraz exinę zewnętrzną. To właśnie otoczka wewnętrzna posiada większość determinantów antygenowych. W zależności o typu zapylania mamy trzy typy roślin: samopylne, owadopylne ora

z wiatropylne. To właśnie te ostatnie produkują duże ilości pyłku unoszącego się w powietrzu w okresie pylenia. Pyłki roślin wiatropylnych są główną przyczyną sezonowych alergii objawiających się najczęściej alergicznym nieżytem nosa, spojówek oraz coraz częściej astym oskrzelowej.

Jedną z głównych przyczyn alergii są drzewa liściaste należące do grupy wiatropylnych. Na pierwszym miejscu

możemy wymienić pyłki bfzozy (betula). Przy uczuleniu tym może występować alergia krzyzowa na pyłki buku, olchy oraz dębu. Nader często występuje także alergia na pyłki traw. Są to rośliny wiatropylne i okres kwitnienia przypada na lato. Często spotykana jest alergia na wiele gatunków traw która wynika z reaktywności krzyżowej pomiędzy różnymi gatunkami traw.

W przypadku uczulenia na pyłki zaleca się przeprowadzenie testu alergicznego oraz poddanie się terapii odczuleń.

Szybki kontakt!
+
Wyślij!