Biomedycyna – naturalna siła STI

Testy alergiczne i odczulanie oraz testy obciążeń organizmu (STI, STI Scan, KTT).

Diagnostyka oraz odczulanie prowadzone jest przez lekarzy specjalistów, Naturopatów oraz Terapeutów jedynie w ramach medycyny holistycznej (MKA)*.

Diagnostyka – testy alergiczne oraz obciążeniowe są bezbolesne i bezinwazyjne, a do ich wykonania wykorzystuje się zdobycze medycyny holistycznej (MKA). Test trwa kilkanaście minut i daje natychmiastowy wynik, dzięki pracy na ultraczułym i nowoczesnym urządzeniu medycznym, działającym metodą SIT – z niem. System Informations Therapie. Na testerze podczerwieni umieszczane są kolejno wyselekcjonowane ampułki z alergenami. Wykorzystywane są zmiany oporu skóry po natychmiastowym pobudzeniu niezależnego od naszej woli autonomicznego układu nerwowego. Pobudzenie to wywołane jest nietolerowaną przez organizm substancją – alergenem, co rejestruje aparat wykorzystujący metodę SIT. W ten sposób możemy wielokrotnie i bez uszczerbku na zdrowiu testować substancje powodujące „podrażnienie”. Do bezinwazyjnego i bezbolesnego odczytu używany jest tzw. punktoskop skórny. Testy alergiczne możemy wykonać na dowolne produkty organiczne i nieorganiczne.

Po przeprowadzeniu diagnostyki możliwe jest odczulanie wykrytego alergenu, a tym samym usuwanie konkretnego obciążenia organizmu.

Testy alergiczne wykonujemy u dorosłych, dzieci oraz także u noworodków.

Terapia odczuleń przeprowadzana jest bez użycia leków czy innych środków farmakologicznych. W naszym gabinecie wykonujemy bezinwazyjne i bezbolesne testy alergiczne, których wyniki są natychmiastowe, dzięki automatycznej sygnalizacji urządzenia. Testy alergiczne i obciążeniowe bez obawy można wykonywać nawet u małych dzieci poniżej 3 miesiąca życia. Standardowa wizyta obejmuje przeprowadzenie testu obejmującego zestaw zawierający ponad 100 podstawowych alergenów, występujących w naszym codziennym otoczeniu. Istnieje także możliwość testowania indywidualnie dostarczonych substancji stwarzających wysokie ryzyko alergii u danej osoby, np. sierść zwierząt, kosmetyki, akryl, detergenty i inna chemia. Pacjent na 3 godziny przed przeprowadzeniem testu nie powinien przyjmować leków przeciwalergicznych oraz nie spożywać alkoholu. Przeciwwskazaniem jest rozrusznik serca.

Metoda klasyczna końca XX wieku, tak skuteczna w leczeniu stanów ostrych, imponująca osiągnięciami transplantologii i implantologii wydaje się bezradna wobec schorzeń o naturze chronicznej. O ile wcześniejszy stosunek zachorowań ostrych do przewlekłych wynosił 9:1, o tyle na dzień dzisiejszy jest on odwrotny. Stale wzrasta liczba chorych przewlekle z zespołami alergicznymi, bólowymi, reumatycznymi czy autoimmunologicznymi. Chorym tym medycyna klasyczna ma niewiele do zaoferowania, oprócz objawowej czy substytucyjnej farmakoterapii oraz metod inwazyjnych, jak skalpel czy napromieniowanie. W tej sytuacji coraz częściej zgłaszany jest postulat zmiany paradygmatu medycznego, czyli zrewidowania obowiązujących poglądów na istotę choroby, zdrowia i życia. Nowy paradygmat miałby uwzględniać współczesny stan wiedzy z takich dziedzin jak biofizyka, mechanika kwantowa, zjawiska bioelektryczne, promieniowanie biofotonowe, cybernetyka, teoria informacji oraz odkrywaną na nowo wiedzę o roli substancji podstawowej (matrix) w procesach regulacyjnych organizmu pojmowanego jako funkcjonalnie niepodzielna całość. Stosowana przez nas metoda to nic innego jak naturalna medycyna przyszłości na miarę XXI wieku zwana STI (Systemowa Terapia Informacyjna z niem. System Informations Therapie). Rozpowszechniona na zachodzie Europy już od kilkudziesięciu lat, w Polsce także zdobywa uznanie i popularność. SIT można zdefiniować jako terapię sygnałami elektromagnetycznymi, mającymi charakter informacji i działającymi na poziomie regulacyjnym organizmów żywych. Podstawowym warunkiem skuteczności biologicznej tych sygnałów jest ich wejście w rezonans z sygnałami własnymi organizmu poddanego terapii. Aby spełnić swą funkcję, czyli być zrozumiałym, sygnał informujący musi spełnić warunek odpowiedniego natężenia i być zrozumiałym dla systemu odbiorczego danego organizmu. W biologii natężenie sygnału musi się znajdować (jest to warunek konieczny) poniżej szumu termicznego, a sygnał musi mieć odpowiednią częstotliwość, by wywołać efekt biologiczny. Prawidłowość tą odkrył neurofizjolog Adey, stąd też pojęcie okna Adeya. Oprócz lub zamiast interwencji na poziomie materialnym (chemioterapia, a w przypadku alergii sterydy lub inne wygaszacze w postaci leków) możemy oddziaływać na organizm na poziomie informacyjnym, wygaszając sygnały nieprawidłowe i przywracając spektrum drgań do fizjologicznej normy, poprawiając tym samym zdolności samoregulacyjne organizmu. Porównując skuteczność leków homeopatycznych, sprowadza się głównie do przekazania organizmowi chorego informacji elektromagnetycznej, skojarzonej ze strukturą makromolekuł wody. Organizm noworodka składa się w około 90% z wody, a organizm człowieka w podeszłym wieku ma jej już tylko 60%. Jednym ze skutków procesu starzenia jest więc postępujące odwodnienie organizmu. Woda jest podstawową substancją materii każdej żywej komórki. U naukowych podstaw terapii leżą najnowsze dokonania z dziedziny biofizyki, fizyki kwantowej oraz wielowiekowe doświadczenia medycyny chińskiej. Dzięki swej skuteczności, terapia ta skraca czas farmakologicznego leczenia i można ją bezpiecznie i skutecznie zastosować nawet u małych dzieci. Z dużym sukcesem od ponad 15 lat nasi lekarze, naturopaci oraz terapeuci zajmują się wykonywaniem terapii wspierających leczenie wielu chorób. Dysponujemy  aparatem medycznym,  który posiada certyfikat ISO 9002. Diagnostyka jest bezbolesna i bezinwazyjna, a sam test trwa kilkanaście minut, po przeprowadzeniu którego możliwe jest odczulanie wykrytego alergenu.

Przed testami należy:

 • nie zażywać leków przeciwhistaminowych i kortyzonowych (jeśli stan zdrowia na to pozwala i brak jest przeciwskazań do odstawienia)
 • w dniu wizyty nie pić kawy, mocnej herbaty, alkoholu, nie palić
 • na 2 godziny przed testem nie spożywać białek odzwierzęcych
 • włożyć ubrania z naturalnych materiałów
 • zdjąć biżuterię
 • nie kremować skóry

W terapii wykorzystuje się istniejące w organizmie człowieka i wokół niego drgania elektromagnetyczne, które są nadrzędne w stosunku do procesów biochemicznych i nimi sterują. Poza fizjologicznymi (harmonicznymi) drganiami elektromagnetycznymi, w organizmie człowieka istnieją również drgania patologiczne (dysharmoniczne). Drgania fizjologiczne sterują reakcjami chemicznymi, procesami rozwojowymi, regeneracyjnymi i koordynują przemiany materii oraz wydzielania hormonalnego, zaś patologiczne odgrywają rolę zakłócającą, wywołaną np. obciążeniem ustroju toksynami, zranieniami, infekcjami, niewyleczonymi chorobami, szkodami jatrogennymi. Sumę drgań fizjologicznych i patologicznych określa się mianem drgań własnych organizmu pacjenta. Spektrum tych drgań rozciąga się od ekstremalnie długich po bardzo krótkie fale. Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną, można je wychwycić zarówno z powierzchni skóry, jak i z tkanek oraz narządów, za pomocą specjalnych elektrod i za pomocą przewodu doprowadzić do urządzenia terapeutycznego. Lekarz lub Naturopata dysponuje różnorodnymi wielowarstwowymi elektrodami, których pole magnetyczne jest niezwykle małe i służy jedynie przekazywaniu informacji. Drgania te są przetwarzane dzięki nowoczesnej elektronice w drgania terapeutyczne, przy czym nie są dodawane inne lub technicznie wytworzone częstotliwości. Drgania terapeutyczne przekazywane są z powrotem z urządzenia do organizmu pacjenta, przy czym częstotliwości harmoniczne są sprzęgane dodatnio (dodatnie sprzężenie zwrotne), a dysharmoniczne ujemnie, a więc inwertowane (ujemne sprzężenie zwrotne). Działanie terapeutyczne przebiega nie w urządzeniu, lecz w samym organizmie pacjenta. Elektromagnetyczne pole pacjenta reaguje natychmiast na dokładnie dopasowany sygnał terapeutyczny i z kolei przekazuje do urządzenia medycznego wykorzystującego STI zmieniony wzorzec drgań. Proces ten ciągle się powtarza w ułamkach sekund. W ten sposób patologiczne sygnały są w organizmie redukowane, a w końcu wygaszane, a fizjologiczne siły regulacyjne ustroju zaczynają prawidłowo sterować procesami biologicznymi .

Przeprowadzamy następujące testy i odczulamy wykryte alergeny

 1. test podstawowy (pyłki, zboża, insekty, grzyby, sierść zwierząt, używki, ryby, mięso, nabiał, warzywa, owoce, roztocza, orzechy)
 2. test wziewny – inhalacyjny (pleśnie, roztocza)
 3. test pyłkowy (trawy, kwiaty, krzewy, zboża, zioła, drzewa)
 4. test spożywczy (barwniki, konserwanty, emulgatory, aromaty, słodziki i wiele innych)
 5. test na metale
 6. test na oleje i przyprawy
 7. test identyfikacyjny (diagnostyka obciążeń organizmu) – test KTT lub STI Scan (obciążęnia pokarmowe, bakteryjne, wirusowe, grzybicze, szczepionki oraz metale)

 

* Naturopata lub Terapeauta nie jest lekarzem. Może posiadać wykształcenie lub naukowy stopień medyczny. Nie zajmuje się stanami ostrymi oraz nie zmienia zaleceń lekarskich. Dodatkowo posiada odpowiednie kwalifikacje do posługiwania się metodą naturalną STI. Według medycyny akademickiej nie stawia diagnoz oraz porad lekarskich. Naturopata i terapeuta na terenie UE działa zgodnie z wytycznymi rezolucji 1206 rady Europy.

 

Szybki kontakt!
+
Wyślij!