Alergia wziewna, czyli pyłki które nam dokuczają

alergia na pyłki

Alergia wziewna zaliczana jest do alergii sezonowej. charakteryzującej się okresowym ograniczonym do określonego przedziału czasowego ekspozycji na alergen. Alergia wziewna na pyłki okreslana jest także pyłkowicą. Pyłki roślin są komórkami istotnymi dla reprodukcji roślin (gamety mękie). Ilość produkowanych pyłków przez rośliny jest bardzo duża.

Komórka pyłku protoplast chroniona jest przez dwie otoczki intinę wewnętrzą oraz exinę zewnętrzną. To właśnie otoczka wewnętrzna posiada większość determinantów antygenowych. W zależności o typu zapylania mamy trzy typy roślin: samopylne, owadopylne ora

z wiatropylne. To właśnie te ostatnie produkują duże ilości pyłku unoszącego się w powietrzu w okresie pylenia. Pyłki roślin wiatropylnych są główną przyczyną sezonowych alergii objawiających się najczęściej alergicznym nieżytem nosa, spojówek oraz coraz częściej astym oskrzelowej.

Jedną z głównych przyczyn alergii są drzewa liściaste należące do grupy wiatropylnych. Na pierwszym miejscu

możemy wymienić pyłki bfzozy (betula). Przy uczuleniu tym może występować alergia krzyzowa na pyłki buku, olchy oraz dębu. Nader często występuje także alergia na pyłki traw. Są to rośliny wiatropylne i okres kwitnienia przypada na lato. Często spotykana jest alergia na wiele gatunków traw która wynika z reaktywności krzyżowej pomiędzy różnymi gatunkami traw.

W przypadku uczulenia na pyłki zaleca się przeprowadzenie testu alergicznego oraz poddanie się terapii odczuleń.

Dodaj komentarz

Szybki kontakt!
+
Wyślij!